Курсoве по масаж:           

Класически масаж – 1000 лв.                                                                                                                                                                                                                  

ПАКЕТИ:                                                                                                                                                                                    

Пакет 1. Класически, релаксиращ и спортен масаж, антицелулитен масаж и СПА терапии – 1500 лв. 

Пакет 2. Класически, дълбокотъканен, спортен и антицелулитен масаж, ароматерапия, рефлексология, масаж с вулканични камъни и вендузи, – 2000 лв. 

Продължителност до 2 месеца

Обучението може да започне веднага, като учебното време е гъвкаво, според желанието на курсиста.

В цената са включени консумативи, учебни материали, такса за изпит, Удостоверение обр. 3-37 на МОН и Европас.

Издаваме и Удостоверение на тези които работят или са работили като масажисти, след успешно положен изпит и съответната такса.

Необходими документи при започване на курса:
1. Медицинско от личен лекар.
2. Копие от диплома за средно образование.
5. Снимка.  

Курсовете включват теоретично  и практическо обучение по класически масаж на цяло тяло и на отделните части на тялото, чрез прилагане на основните и допълнителни похвати от петте масажни начина – поглаждане, изстискване, разтриване, размачкване и ударно-вибрационни похвати. Спортен и дълбокотъканен масаж, антицелулитен масаж, масаж с мед, козметичен масаж, рефлекторен и вендузен масаж, масаж с вулканични камъни, както и масаж при проблеми и дискомфорт в определени части на тялото. Теоретичното обучение е в неприсъствена форма, при която обучаемите се подготвят самостоятелно по учебни материали предадени им на електронен носител от ЦПО. Практическото обучение е присъствено и включва учебни занятия съгласно учебния план за не повече от 2 месеца в дни и часове удобни и за двете страни.
След завършване на курса се издава Удостоверение за професионално обучение от МОН и Европас – валидни в РБългария и ЕС