Помощник–инструктор по фитнес

Лицензирано обучение /курс/ за придобиване на професионална квалификация по част от професия "Помощник – инструктор по фитнес", специалност "Фитнес"

600.00лв

500.00лв

В цената са включени учебни материали, консумативи и аксесоари, както и Удостоверение за завършено професионално обучение

Професия

"Помощник – инструктор по фитнес" Код: 813090 Специалност "Фитнес"

Форма на обучение

Дневна, задочна, самостоятелна и индивидуална с гъвкаво учебно време според желанието на всеки курсист

Продължителност

2 месеца

Удостоверяването на завършено обучение става след  успешно положен изпит и издаване на официален държавен документ, а именно:  Удостоверение за професионално обучение обр. 3 – 37 на Министерството на образованието и науката на Република България, което дава компетенции на Помощник – инструктора по фитнес  да заема длъжността във всички спортни организации – юридически лица, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по един или няколко вида спорт и развиват и популяризират физическото възпитание и спорта (спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации).

Помощник- инструкторът по фитнес може да се реализира професионално и в спортните клубове, които развиват и осъществяват професионален спорт (акционерни дружества) – професионални спортни клубове, или в сдружения с нестопанска цел – професионални спортни клубове – както в Република България, така и в страните – членки на ЕС.

Лице, придобило професионална квалификация по професията „Помощник-инструктор по фитнес”, може да заема длъжност за работа на кораби за круизен туризъм, където има оборудвани фитнес зали, в хотели, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Учебна програма на курса

advanced divider

Лицензирано обучение /курс/ за придобиване на трета степен на професионална квалификация за професия "Помощник – инструктор по фитнес" , специалност "Фитнес"

1100.00лв

950.00лв

В цената са включени учебни материали, консумативи и аксесоари, както и Свидетелство за професионална квалификация

Професия

"Помощник – инструктор по фитнес"; Код: 813090. Специалност "Фитнес", трета степен на професионална квалификация.

Форма на обучение

Дневна, задочна, самостоятелна и индивидуална с гъвкаво учебно време според желанието на всеки курсист

Продължителност

6 месеца

Удостоверяването на завършено обучение става след  успешно положен изпит и издаване на официален държавен документ, а именно:  Свидетелство за професионална квалификация обр. 3 – 54 на Министерството на образованието и науката на Република България, което дава компетенции на Помощник – инструктора по фитнес  да заема длъжността във всички спортни организации – юридически лица, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по един или няколко вида спорт и развиват и популяризират физическото възпитание и спорта (спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации).

Помощник- инструкторът по фитнес може да се реализира професионално и в спортните клубове, които развиват и осъществяват професионален спорт (акционерни дружества) – професионални спортни клубове, или в сдружения с нестопанска цел – професионални спортни клубове – както в Република България, така и в страните – членки на ЕС.

Лице, придобило професионална квалификация по професията „Помощник-инструктор по фитнес”, може да заема длъжност за работа на кораби за круизен туризъм, където има оборудвани фитнес зали, в хотели, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Учебна програма на курса

advanced divider

Свържи се с твоя преподавател

Божидар Георгиев

Антон Тодоров