Козметика

Лицензирано обучение /курс/ по козметика за придобиване на професионална квалификация по част от професия "Козметик"

900.00лв

В цената са включени учебни материали, консумативи и аксесоари, както и Удостоверение за професионално обучение

Професия

"Козметик" Код: 815020; Специалност: "Козметика" с придобита професионална квалификация по част от професия

Форма на обучение

Дневна, задочна, самостоятелна и индивидуална с гъвкаво учебно време според желанието на всеки курсист

Продължителност

До 2 месеца

Удостоверяването на завършено обучение става след успешно положен изпит и издаване на официален държавен документ, а именно: Удостоверение за професионално обучение обр. 3 – 37 на Министерството на образованието и науката на Република България, което дава компетенции на Козметика да упражнява дейността си в страната и чужбина в кабинети по козметика, центрове за красота, частни салони, СПА центрове и хотели, круизни кораби и др. както и да отвори собствено студио, салон или кабинет.

Учебна програма на курса

advanced divider

Лицензирано обучение /курс/ по козметика за придобиване на втора степен на професионална квалификация

1900.00лв

В цената са включени учебни материали, консумативи и аксесоари, както и Свидетелство за професионална квалификация

Професия

"Козметик" Код: 815020; Специалност "Козметика" с придобита втора степен на професионална квалификация

Форма на обучение

Дневна, задочна, самостоятелна и индивидуална - с гъвкаво учебно време според желанието на всеки курсист

Продължителност

До 5 месеца

Удостоверяването на завършено обучение става след успешно положен държавен изпит и издаване на официален държавен документ, а именно: Свидетелство за професионална квалификация обр. 3 – 54 на Министерството на образованието и науката на Република България, което дава компетенции на Козметика да упражнява дейността си в страната и чужбина в салони за красота, СПА центрове, кабинети, обекти за търговия с козметични продукти, фирми за търговия с апарати и инструменти за козметични дейности, круизни кораби и др., както и да стане преподавател в УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СИРИУС и да провежда обучителни курсове в собствения си салон, студио или кабинет, независимо в кой град на страната се намира.

Учебна програма на курса

advanced divider

Свържи се с твоя преподавател

Марияна Маринова

902602_548206665218480_523220443_o (2)

Христинка Христова