Брокер недвижими имоти

Лицензирано обучение /курс/ за брокери на недвижими имоти

580.00лв

В цената са включени учебни материали, консумативи и документи, както и Удостоверение за завършено професионално обучение

Професия

"Брокер", Kод: 341030 Специалност: "Недвижими имоти" с придобита професионална квалификация по част от професия

Форма на обучение

Дневна или самостоятелна с гъвкаво учебно време според желанието на всеки курсист

Продължителност

2 седмици

Удостоверяването на завършено обучение става след  успешно положен изпит и издаване на официален държавен документ, а именно:  Удостоверение за професионално обучение обр. 3 – 37 на Министерството на образованието и науката на Република България, което дава компетенции на Брокера да извършва трудовата си дейност самостоятелно или в агенция за недвижими имоти, както и да си направи собствена агенция.

Учебна програма на курса

advanced divider

Лицензирано обучение /курс/ за брокери на недвижими имоти с придобиване на трета степен на професионална квалификация

1200.00лв

1000.00лв

В цената са включени учебни материали, консумативи и документи, както и Свидетелство за професионална квалификация

Професия

"Брокер", Код: 341030 Специалност: "Недвижими имоти" с придобиване на трета степен на професионална квалификация

Форма на обучение

Дневна, задочна, самостоятелна и индивидуална с гъвкаво учебно време според желанието на всеки курсист

Продължителност

До 5 месеца

Удостоверяването на завършено обучение става след  успешно положен държавен изпит и издаване на официален държавен документ, а именно:  Свидетелство за професионална квалификация обр. 3 – 54 на Министерството на образованието и науката на Република България, което дава компетенции на Брокера да извършва трудовата си дейност самостоятелно или в агенция за недвижими имоти, както и да си направи собствена агенция.

Учебна програма на курса

advanced divider

Свържи се с твоя преподавател

Константин Пандов