ЗА НАС

advanced divider

“УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СИРИУС” ЕООД осъществява дейността си в системата на лицензираното професионално образование и обучение и притежава Лицензия на  Център за професионално обучение № 2020121523, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет на Република България за извършване и удостоверяване на  професионални обучения с придобиване на степен на професионална квалификация по професия или по  част от професия на лица навършили 16 години по следните професии:

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СИРИУС издава държавни свидетелства, удостоверенния и сертификати, съгласно държавния образователен стандарт, одобрени и по образец на Министерството на науката и образованието на Република България, които дават право на работа в страната и извън нея, както и да си направите собствен бизнес.

Предоставяме гъвкаво, диференцирано и разчупено обучение и учебно време, съобразно желанията на всеки курсист.

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СИРИУС предлага работа, партньорство и сътрудничество на професионалисти с квалификация по гореспоменатите професии, които да провеждат обучителни курсове в собствените си салони за красота, СПА центрове, студия и кабинети независимо в кой град на страната се намират.

Центърът предлага  и извършва превенциални, профилактични и лечбни масажи и физиотерапевтични процедури.