ЗА НАС

advanced divider

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СИРИУС ЕООД е лицензиран център от  Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерството на образованието и науката, под лиценз №2020121523 / 03.04.2020. Център за професионално обучение “Сириус” провежда курсове по следните професии:

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СИРИУС удостоверява завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация или част (модул) от нея, съгласно наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, в сила от 10.07.2018 г., издадена от министъра на образованието и науката и Обн. Дв. бр. 57 от 10 юли 2018г.  Издаваните документи са:

  • Удостоверение за професионална квалификация – за обучение по част (модул) от професия, образец № 3-37 
  • Свидетелство за професионална квалификация – за придобиване на степен на квалификация по професия, образец № 3-54 
  • Европас приложение към диплома за признаване на диплома и работа в чужбнина

Предоставяме гъвкаво и разчупено обучение и учебно време, съобразно желанията на всеки курсист.

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СИРИУС предлага работа, партньорство и сътрудничество на професионалисти с квалификация по гореспоменатите професии, които да провеждат обучителни курсове в собствените си салони за красота, СПА центрове, студия и кабинети независимо в кой град на страната се намират.